Svensk biblioteksförening > Allmänt > Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotekSkriv ut

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

Skollagen anger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek (2 kap. 36 §). Kungliga bibliotekets skolbiblioteksstatistik 2012 visar att hälften av Sveriges elever saknar tillgång till de skolbibliotek som man har lagstadgad rätt till. För att uppmärksamma situationen för landets elever har Svensk Biblioteksförening publicerat en annons tillsammans med DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening:

– Skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers lärande och utveckling. Inför skolvalet är det min förhoppning att kloka föräldrar och ungdomar påverkar med sina möjligheter att både ställa frågor och krav. Det finns också goda exempel på hur ett bra skolbibliotek fungerar. Nacka gymnasium fick t.ex. utmärkelsen årets skolbibliotek 2012.

– Skolornas huvudmän måste ta lagen på allvar. Skolinspektionen har uttryckt sin otålighet och har också verktyget vitesföreläggande att använda. Ytterst vilar ansvaret på regeringen att säkerställa att skollagen efterlevs så att alla elever får tillgång till skolbibliotek.

Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för skolbibliotek har publicerat fem konkreta kontrollpunkter för skolbibliotek. Foldern finns att ladda ner eller att beställa via info@biblioteksforeningen.org. Gunnel Olsson, verksamhetsgruppen för Skolbibliotek, kommenterar:

– Ta tillvara den kompetens kring skolbiblioteksfrågor som finns runt om i landet och låt oss tillsammans göra skolbiblioteken till de resurser som eleverna både behöver och har rätt att kräva för sin grundläggande utbildning och för sitt lärande framöver.

Svensk Biblioteksförening frågade våren 2012 landets kommunstyrelseordföranden om de var beredda att avsätta resurser för att öka tillgången på skolbibliotek. Resultatet finns i foldern Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. I foldern finns även Kungliga bibliotekets statistik 2012 och Skolinspektionens krav på skolbibliotek.

Föreningens utfrågning av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström under Bok & Bibliotek finns på vår Vimeo-sida.

Annonsen som publicerades i tidskriften Fokus den 18 januari kan laddas ner och skrivas ut som affisch och en särskild profil kan användas till social media.