Halmstadkonferensen 2013

Börjar
9 April, 2013
Slutar
10 April, 2013

INSPIRASJON, INNOVASJON, INVOLVERING
Bibliotekpolitisk konferanse i Bergen

Bibliotekets oppdrag i eit globalisert, digital og multikulturelt samfunn er tema for Halmstadkonferansen, som i år blir arrangert i Bergen.
Målgruppen er bibliotekledere og politikere fra Norge, Sverige og Danmark.
Formålet er å sette bibliotekpolitikk på dagsorden under mottoet Framtid for folkebibliotek.
 
Sjekk programmet her:  http://www.hordaland.no/halmstadkonferansen
 
Merk at Norsk bibliotekforening planlegger en konferanse om e-bøker 8 april i Bergen i tilknytning til konferansen.

iCal Import