Svensk biblioteksförening > Allmänt > Debatt i riksdagen om bibliotek och nationell strategiSkriv ut

Debatt i riksdagen om bibliotek och nationell strategi

Kulturutskottets betänkande Litteratur, språk, läsande och bibliotek 2011/12:KrU7 debatterades i riksdagen måndag 11 juni. Flera ledamöter var tydliga om behovet av en nationell biblioteksstrategi. Hela debatten kan ses på riksdagens webbplats

Kerstin Engle (S): ”Vi socialdemokrater tycker att det är dags för en nationell biblioteksstrategi som stöd för att alla Sveriges bibliotek ska kunna möta framtidens utmaningar. Regeringens uppdrag till Kungliga biblioteket att ha en nationell överblick ser vi bara som en början. // Vi anser att biblioteksverksamhetens idé och utveckling bör diskuteras, och då kommer man osökt in på frågan om en nationell strategi. Sverige är fortfarande det enda landet i Norden som saknar en sådan strategi. Det leder till att bibliotekens fulla potential inte tas till vara, vilket i sin tur leder till resursslöseri och effektförluster. Som sagt: Uppdraget till KB är en bra början, men långt ifrån tillräckligt.”

Tina Ehn (MP): ”Vi skulle önska att alla viktiga frågor om nationell samordning, gemensam katalog för samtliga bibliotek och möjligheten med digitala bibliotek ingick i ett sådant underlag till ny lag. Detta har vi med i en med Vänsterpartiet gemensam reservation i betänkandet. Folkbibliotek är kommunernas angelägenhet. Det är något vi från riksdagen inte kan styra över. Dock kan vi tycka, ha åsikter. Folkbiblioteken är väldigt viktiga grundfundament i det svenska folkbildningssystemet som gillas av många och som vi tror att det är viktigt att slå vakt om. Detta har vi uttryckt i en reservation.”

Christer Nylander (FP): ”Jag är i grunden positiv till en nationell biblioteksstrategi. Den skulle vara bra, men det beror naturligtvis på vad den fylls med. Det är lätt att säga ordet strategi och tycka att det låter kraftfullt. Om den ska få effekt måste den också fyllas med något, och det beror på vad den fylls med. Jag tror att det är viktigt att det även i fortsättningen finns en decentraliserad makt över biblioteken, en mångfald i hur uppdraget tolkas lokalt, att de inte blir centralstyrda. Biblioteken måste fungera i sina närområden och fånga upp signalerna i samhället. I grunden är jag positiv till att det finns en tanke om en nationell biblioteksstrategi. Vi återkommer i frågan.”

I  betänkandet har (S), (MP) och  (V) reserverat sig till utskottets avslag på motionsyrkanden om nationell biblioteksplan.

Bengt Berg (V), motiverade sin reservation: ”Jag anser att en nationell biblioteksplan ska tas fram för alla offentligt ägda eller stödda bibliotek, således även för högskole- och folkhögskolebiblioteken. Den ska samordna systemen, skapa överskådlighet i biblioteksfloran och säkerställa en likvärdig biblioteksstandard och biblioteksservice över hela landet.”