Svensk biblioteksförening > Ny bibliotekslag på remissSkriv ut

Ny bibliotekslag på remiss

Regeringen har idag skickat ut en promemoria med förslag på en ny bibliotekslag på remiss. Kulturdepartementet menar att förslagen innebär vissa förtydliganden i förhållande till nuvarande lagstiftning. Förslagen innebär bland annat att lån av e-böcker uttryckligen ska vara avgiftsfritt.  Svensk Biblioteksförening är en av remissinstanserna som har möjlighet att lämna synpunkter senast den 15 september. Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om en ny bibliotekslag under våren 2013.