Svensk biblioteksförening > Allmänt > Nya styrelseledamöterSkriv ut

Nya styrelseledamöter

Svensk Biblioteksförenings årsmöte hölls måndagen 7 maj i Norrköping. Mötet valde de nya styrelseledamöterna  Anders Söderbäck, bibliotekarie, Stockholms Universitetsbibliotek, Maria Jacobsson, chef, Bibliotek, bildning och media, Region Skåne, Jenny Samuelsson, chef, Luleå universitetsbibliotek LRC, Barbro Bolonassos, enhetschef, Fisksätra bibliotek, Nacka kommun och Torbjörn Nilsson (fyllnadsval), chef, Stadsbiblioteket i Helsingborg.

Ordförande Inga Lundén och Cajsa Broström, bibliotekarie, Västerås stadsbibliotek omvaldes. De ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod är  Inger Edebro Sikström, bibliotekschef, Umeå stadsbibliotek, Margareta Lundberg Rodin, prefekt, Bibliotekshögskolan i Borås, Ulrika Domellöf Mattsson, koordinator, Naturvårdsverkets bibliotek och Peter Linde, bibliotekarie, Blekinge Tekniska Högskola. Styrelsen har beslutat att utse Inger Edebro Sikström till 1:e vice ordförande och Jenny Samuelsson till 2:e vice ordförande.