Svensk biblioteksförening > Allmänt > Svensk Biblioteksförening avslutar e-bokssamtalSkriv ut

Svensk Biblioteksförening avslutar e-bokssamtal

Svensk Biblioteksförening har vid ett möte idag meddelat Svenska Förläggareföreningen att man avslutar de gemensamma samtalen om e-bokfrågan då möjligheter att nå en samsyn inte finns.

-Läget är allvarligt och bekymmersamt. Bibliotekens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag för demokrati och informationsfrihet är begränsat när kommersiella aktörer ensidigt kan begränsa bibliotekens tillgång till litteratur via karenser och icke fungerande affärsmodeller. Biblioteken har aldrig varit så rättslösa och lämnade i sticket som man är i e-boksfrågan menar Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

-Vår motpart har låst sig vid en modell som vi inte kan ställa oss bakom och säger sig inte ha möjligheter att gå oss till mötes i våra synpunkter. Vi kommer inte vidare i nuvarande samtalsform säger Niclas Lindberg.

-Vi har varit beredda att titta på och acceptera lösningar som enligt vår motpart skulle gynna den kommersiella e-boksutgivningen om man samtidigt gått oss till mötes i förslag vi lämnade säger Niclas Lindberg.

Bland annat har Svensk Biblioteksförening föreslagit att merparten av e-bokstitlarna ska omfattas av en form av abonnemangsmodell till fast pris. Det gynnar titelbredden på biblioteken, bidrar till bibliotekens uppdrag att tillgängliggöra och synliggöra litteratur bortom topplistan och ger biblioteken överblick och kontroll över sin e-boksbudget.

-Nu måste frågan lösas på en politisk nivå menar Niclas Lindberg. Jag väntar mig initiativ från kulturministern, riksdagen och litteraturutredningen.

-Samtidigt måste biblioteken, Kungliga biblioteket, Depåbiblioteket/Lånecentralen och Svensk Biblioteksförening på andra sätt jobba vidare med att bredda bibliotekens tillgång till e-böcker. Det finns litteratur utan upphovsrätt som kan digitaliseras och göras tillgängliga som e-böcker. Det finns litteratur där författaren själv har rättigheterna till e-boken. Och det finns sannolikt lokalt material på biblioteken som det skulle kunna göras e-böcker av. Här måste det till fler biblioteksinitiativ och en nationell teknisk infrastruktur som stödjer tillgängliggörandet anser Niclas Lindberg.

Läs mer:
Om förlagens karens på e-böcker
Om krav på politiska initativ
Om tidigare debatt