Svensk biblioteksförening > Allmänt > Bibliotek är demokrati i praktikenSkriv ut

Bibliotek är demokrati i praktiken

Svensk Biblioteksföreningens generalsekreterare deltar i Centrum för lättläst bloggstafett om språk. makt och demokrati under rubriken ”Bibliotek är demokrati i praktiken”.

I blogginlägget skriver Niclas Lindberg bland annat:  Biblioteken har en central roll i demokratin och är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och tanke. Här kan var och en utifrån behov, vetgirighet, nyfikenhet och intresse lära och söka kunskap, inspireras och utvecklas, möta kultur och upplevelser, känna gemenskap och få en fristad. Biblioteken är till för alla och ska göra alla slag av kunskap och information tillgängliga för just alla. Och det utan censur och i princip utan avgifter. Grundtanken är att du ska få tillgång till det du behöver gratis och utan begränsningar för att det är viktigt för demokrati, utveckling och framåtsträvanden. En ”public bay” så att säga. En plats, fysisk och virtuell, som slår vakt om den intellektuella friheten. Om biblioteken inte redan fanns skulle de behöva uppfinnas som en plats där demokrati kan förverkligas i praktiken.