Låna dig rik!

Låna dig rik är ett projekt som pågår på kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Syftet är att skapa bilden av biblioteket som ett ”kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla”. Svensk Biblioteksförening frågade projektledaren Lisa Lundqvist vilka erfarenheter hon vill dela med sig av:

 

Hur startade projektet?

De hela startade 2008/9. Lånen och besöken sjönk. Bibliotekens utbud var dåligt känt. Så föddes tanken på ett marknadskommunikationsprojekt med 25 kommuner och två läns- och regionbibliotek. Den bärande tanken var att biblioteken skulle frigöra en stor summa pengar (330 000 kr) årligen i tre år. Efter 1,5 års förberedande arbete var projektet ett faktum.

Några erfarenheter du vill dela med dig till andra bibliotek?

Involvera och engagera så många som möjligt i personalen för att stärka organisationen, göra arbetet roligare och öka delaktigheten. Arbeta målgruppsinriktat genom att välja ut målgrupper, anpassa budskapet och kanalerna och arbeta aktivt mot dem. Bli synlig utanför biblioteket, dyk upp på oväntade ställen och i oväntade sammanhang. Tänk långsiktigt och ge arbetet tid!

Vad är det viktigaste du sett som resultat hittills?

Det som deltagarna uppskattat mest är samverkan och möten med bibliotek från deltagande kommuner och län. Marknadskommunikation som ett genomgripande arbete sker inte så ofta och har därför rönt uppskattning. Projektet har gett ökad insikt om vad bra och effektiv kommunikation innebär och kunskap om varje bibliotekets möjlighet i förhållande till storlek och ekonomi. Då budgeten varit mycket begränsad har innovativt tänkande varit mer värt än en stor budget. Många bibliotek upptäckte sin personal på nytt vilket medförde jobbrotation vid kampanjtillfällena och personalen insåg att det fanns fortbildning som var nödvändig för det moderna biblioteket. Projektet har blivit en genomgripande och förhoppningsvis aldrig sinande lärprocess som lever vidare i bibliotekens vardag.

 Foton: Pia Kronvall – Malmberg