Program Shift Happens

Börjar
22 Mars, 2012
Slutar
23 Mars, 2012

Plats: Humanisthuset, Hörsal G, Umeå universitet, Umeå


Pris:  1 000 kronor för enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening. Övriga 1 400 kronor. 600 kr för student- och pensionärsmedlemmar. Kaffe och gemensam middag på kvällen ingår i priset.

Det går att söka stipendier för studerande. Läs mer på www.biblioteksforeningen.org/organisation/bidrag/stipendier.html


PROGRAM

Torsdag 22 mars
Moderator: Bertine Pol Sundström, Umeå stadsbibliotek

12.00            Registrering från 12.00

13.00            Välkommen
                     Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek

13.15            Förändring är det enda konstanta – men en bok är en bok är en bok

                     Kerstin Brunnberg, journalist och ordförande i Kulturrådet

14.00            Teknologiska revolutioner: Exempel från mediernas idéhistoria

                     Erland Mårald, universitetslektor, Idé och samhällsstudier, Umeå universitet

14.45            Kaffe

15.15            iLibrary

                     Pelle Snickars, forskningschef, Kungliga biblioteket

16.00             Ny lag eller reviderad lag?

                      
Inger Eide Jensen, bibliotekskonsult
16.45            Dagen avslutas

18.30            Middag på Droskan 


Fredag 23 mars


Moderator: Stefan Fleig, Umeå universitetsbibliotek

08.30            Från boksamling till medialt och socialt rum

                     Cecilia Petersson och Linda Vidlund, bibliotekarier vid Uppsala universitetsbibliotek

09.15            Librarians as Digital Curators – Mobile access to library resources

                      Jingru Høivik, Chief Engineer IT Dept. Norges Nationalbibliotek

10.00            Kaffe

10.30            Utveckla ditt bibliotek med EU-medel!
                     Anders Svanborg, Europa direkt, Västerbotten

11.15            Internationella biblioteket i fokus – lokalt, nationellt och virtuellt
 
                    Elisabet Risberg, Internationella Biblioteket – Årets bibliotek

12.00            Lunch

13.00            Vilken betydelse har böcker och bibliotek för ungdomar idag?
                      Behrang Miri, konstnärlig ledare för Kulturhusets barn- och ungkultursverksamhet

13.45            ”En norsk, en dansk en finsk – och en svensk?” Om biblioteksstrategier i   Norden
                         
                      Anna Kåring Wagman, utredare, Svensk Biblioteksförening

14.30             Kaffe

14.50            
 Digitalisera allt

                     Svein Arne Brygfjeld, seksjonsleder IKT-utvikling, Norges nationalbibliotek

15.35             Avslutning
                         
                      Inger Edebro Sikström, bibliotekschef, Umeå stadsbibliotek


Anmälan senast 12 mars till Svensk Biblioteksförening, via föreningens hemsida. Konferensavgiften faktureras. Anmälan är bindande. Bekräftelse skickas ut per e-post.

Mer information: Anna Swärd Bergström, Umeå universitetsbibliotek

Tel: 090-786 56 16

E-post: anna.sward.bergstrom@ub.umu.se

Arrangörer:
Umeå universitetsbibliotek, Svensk Biblioteksförening, Svensk Biblioteksförening – Regionförening Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Informations- och lånecentralen Umeå och Umeå stadsbibliotek

Välkomna!


iCal Import