Svensk biblioteksförening i Almedalen

SKOLBIBLIOTEKUnder Almedalsveckan 2015 arrangerar Svensk biblioteksförening två seminarier om skolbibliotek, ett samtal om att växa upp som rom i Sverige och ställer ut utställningen Katitzis resa genom Sverige.

Skolbibliotek i fokus
Tillsammans med Utbildningsradion (UR) och fackförbundet DIK arrangeras två seminarier med skolbibliotek i fokus. Politiker, företrädare från myndigheter och organisationer deltar i diskussionen. I det första seminariet medverkar experter som beskriver hur det ligger till
Läs vidare

Kansliet önskar skön sommar!

Vi har sommarstängt från måndag 29 juni och öppnar igen måndag 10 augusti.

Skön sommar önskar vi på kansliet!

Synpunkter på digitala servicecenter

BiblioteksfšreningenFöreningen har lämnat synpunkter på förslaget om digitala servicecenter i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28). Föreningen ställer sig positivt till förslaget att skapa digitala servicecenter och framhåller folkbibliotekens redan betydande insatser
Läs vidare

Anmälan öppen till eMedborgarveckan

eMedborgarvecka_logoeMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som pågår mellan 5-11 oktober 2015. eMedborgarveckan arrangeras nu för andra året av Digidelnätverket. Ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet är veckans fokus. Biblioteken dominerade bland förra årets aktörer.
Läs vidare

Expertnätverk för folkbibliotekschefer

BiblioteksföreningenEtt nytt expertnätverk för folkbibliotekschefer har bildats inom Svensk biblioteksförening. Nätverket kommer att arbeta med ledarskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring strategiska frågor inom folkbiblioteksvärlden. Nätverket vänder sig till bibliotekschefer och enhets- och avdelningschefer inom
Läs vidare

Europeiska Dyslexiveckan 5-11 oktober

dyslexia-awareness-weekI oktober uppmärksammas dyslexi i hela Europa. Temat för veckan är ”Rätten att läsa”. Under det temat ryms många aktiviteter och budskap. Speciell uppmärksamhet ägnar biblioteken åt den stora outnyttjade potential som finns för att få personer med dyslexi att börja läsa – på sitt eget sätt. Biblioteken
Läs vidare

Katitziutställning till Almedalen

KatitziApsis2Utställningen Katitzis resa genom Sverige ställs ut på Almedalsbiblioteket med stöd av Svensk biblioteksförening, Kulturbyrån och Almedalsbiblioteket. Utställningen har tagits fram av Tensta konsthall i samarbete med författaren Katarina Taikons dotter Angelica Ström. Utställningen visas den 29 juni till den 20 juli.

Utställningen består av Katitziböckerna, omslagsoriginal och illustrationer, serietidningar, brev och mycket annat.

Efter vernissagen på Tensta konsthall har utställningen turnerat i Europa. Från i höst kommer Katitzis resa genom Sverige att turnera i Sverige i samband med att långfilmsdokumentären Taikon, om Katarina Taikon, har premiär.
Läs vidare