Ett klick bort användarstyrd digitalisering i en regional kontext

BiblioteksföreningenLänsbiblioteket i Västerbotten (LB) och Umeå universitetsbibliotek (UmUB) fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd och pengarna användes för projektet Ett klick bort.

Projektet Ett klick bort, är alltså ett samarbete mellan Länsbiblioteket i Västerbotten (LB) och Umeå universitetsbibliotek (UmUB) och har syftat till att dels stärka det regionala engagemanget, dels pröva nya sätt att samverka vad gäller urval av och tillgång till material inför digitalisering. Projektet har haft både en prövande och utvärderande ambition.
Läs vidare

Landskronas lyckade projekt Biblioteket dokumentär

Landskronas stadsbibliotek fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2016 och pengarna användes för projektet ”Biblioteket dokumentär”. Syftet med projektet var att erbjuda en programverksamhet som samtidigt attraherar både vana och mindre vara biblioteksbesökare som exempelvis nyanlända och SFI-studenter.
Läs vidare

En eftermiddag om bibliotek och upphovsrätt

inbjudan upphuDen europeiska upphovsrätten är på väg att förändras. EU-kommissionen presenterade under hösten sitt förslag till nytt direktiv som nu behandlas. Under eftermiddagen den 25 januari lyfter vi bibliotekens perspektiv på upphovsrätt och diskuterar hur lagar och regler kan underlätta fri tillgång till information och kunskap I paneldiskussionen medverkar Max Andersson, EU-parlamentariker, Anna Troberg, Wikimedia Sverige, Mikaela Zabrodsky, Svenska förläggareföreningen samt Ulrika Domellöf-Mattsson, EBLIDA . Vi presenterar också föreningens nya rapport Röster om bibliotek och upphovsrätt – en antologi. Eftermiddagen avslutas med mingel, välkommen!

Program och anmälan (pdf), öppnas i nytt fönster

 

God jul och gott nytt år!

webb-63192016 går mot sitt slut och vi på Svensk biblioteksförenings kansli vill önska alla medlemmar, samarbetspartners och biblioteksvänner en god jul och ett gott nytt år! Kansliet är stängt under mellandagarna och öppnar igen den 9 januari.

Vi ser tillbaka på ett intensivt år där vi som vanligt arbetat på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens viktiga uppgift och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Över 1500 personer har deltagit i våra konferenser eller på någon av våra expertnätverksträffar. Vi har släppt rapporter om regionbiblioteken, upphovsrätt och uppmärksammat bibliotekens arbete med nyanlända. Flera evenemang under bland annat Almedalsveckan och Bok och Bibliotek har uppmärksammat 250-årsjubileet av den svenska tryckfrihetsförordningen och bibliotekens viktiga arbete för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning.
Läs vidare

Dags att söka IFLA-stipendium

Logo_IFLA_Wroclaw_CMYKNu är det dags att söka stipendium för att få åka på World Library and Information Congress, WLIC, i Wroclaw, Polen.

Föreningens internationella arbete bygger på ambitionen att möjliggöra för medlemmarna på de olika biblioteken att delta i internationellt utbyte. Årligen delar därför föreningen ut såväl resestipendier som stipendier för IFLA-deltagande. Det berikar och utvecklar biblioteksverksamheten både på hemmaplan och internationellt.
Läs vidare

Mer resurser till regional kultur – men inte till biblioteken

arkdes002-Kulturrådets rapport visar att den regionala biblioteksverksamheten har nedprioriterats under de senaste åren, det är oroväckande säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare för Svensk biblioteksförening.

I rapporten Kultursamverkansmodellen – ekonomi och personal till och med 2015 visas utvecklingen för den regionala och lokala kulturverksamheten avseende ekonomi, personal och jämställdhet. Sammantaget har de regionala och kommunala bidragen till kulturverksamhet ökat med runt 20 procent i fasta priser mellan 2010-2015. Även de statliga bidragen har ökat, men endast med 1,9 procent.
Läs vidare

Ny kulturarvspolitik

-Svensk biblioteksförening välkomnar en museilag som tydliggör museernas självständighet, ett tydligare grepp om digitaliseringen av kulturarvet samt att pliktsystemet ses över. Det är också positivt att regeringen har en helhetssyn på kulturarvsfrågor och utvecklingen för arkiv, bibliotek och museer säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.


Läs vidare