Kommentar till PISA 2015

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaIdag har resultaten från PISA 2015, som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, offentliggjorts. Jämfört med resultatet från den förra mätningen som presenterades 2013 har det skett förbättringar samtliga ämnen. I läsförståelse är resultaten nu på samma nivå som 2009.

-Läsförståelse är avgörande för inlärningen i all undervisning, därför är det mycket positivt att den har förbättrats säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

Fritt ord 250!

frit-ord-250-tub-vitcirkel-SCHADOWHur fritt är ordet när den svenska tryckfrihetsförordningen fyller 250 år? Det samtalade Elisabeth Ohlson Wallin, Gellert Tamas, Björn Wiman och Elisabeth Åsbrink om på KB för att uppmärksamma 250-årsdagen av den svenska tryckfrihetsförordningen. Extremism, tilltagande polarisering, näthat och risken för självcensur var några av hoten mot yttrandefriheten som diskuterades.
Läs vidare

Årets julgåva till Blank Spot Project

blank-spot-projectSvensk biblioteksförenings julgåva ges i år till Blank Spot Project för att möjliggöra kvalitetsjournalistik om länder, människor och konflikter som ofta glöms bort.

– I en tid där faktaresistensen breder ut sig är behovet av kvalitativ utrikesjournalistik större än någonsin. Blank Spot Project bidrar till fler berättelser och ett bredare perspektiv vilket är angeläget att stödja säger Calle Nathanson, ordförande för Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

Ny rapport om hot och våld inom kulturen

KulturAnalys_logotyp_Original-Hot och våld mot kulturutövare är ett hot mot demokratin. Det är  viktigare än någonsin att inte rädslan urholkar yttrandefriheten och tillåts begränsa det offentliga samtalet säger Jenny Nilsson, t.f. verksamhetsledare på Svensk biblioteksförening i en kommentar till rapporten.


Läs vidare

Spännande möjligheter för nya idéer

 

MG_6923Den amerikanska biblioteksföreningen ALA annonserar nu en internationell möjlighet att via The Center for the Future of Libraries söka 10.000 USD för att utveckla idéer för det framtida biblioteket.

Vi hoppas på djärva, svenska ansökningar!

Här kan du läsa mer!

Regeringen missar chansen – kommentar till forskningspropositionen

arkdes010Idag har regeringen presenterat den länge emotsedda forskningspropositionen. Tyvärr konstaterar vi att det fortfarande saknas tydliga besked om hur regeringen vill gå vidare med öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Regeringen nämner inte heller upphovsrätten och de reformer som föreslagits av EU-kommissionen. Slutligen berörs inte vetenskaplig informationsförsörjning vid de forskande myndigheterna.

-Vi är många som väntat på att regeringen ska ge konkreta svar på hur övergången till ett öppet vetenskapssystem ska gå till. Tyvärr ger forskningspropositionen inga nya besked säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.
Läs vidare

Röster om bibliotek och upphovsrätt – en antologi

BIB-OCH-UPPHOVSRATTNu har den äntligen kommit! Vår nya antologi om bibliotek och upphovsrätt!

I denna antologi skriver experter inom sina respektive områden om biblioteken och upphovsrätten.
Texterna tar upp en rad olika perspektiv och biblioteksverksamheter och inkluderar rättsutredande analys med fokus på digitaliseringen, forskningsbibliotekens unika kompetens och praktiska sätt att hantera upphovsrättsliga frågeställningar, bibliotekens demokratiska uppdrag i förhållande till upphovsrätten, tillgänglighetsarbetet och den svenska talboksmodellen samt nationalbibliotekets specifika roll och pågående utveckling.
Läs vidare