Gör KB till nav för Sveriges e-bokslån!

KB-rapport_feb- Nu bör regeringen säkerställa att KB får uppdrag och resurser att göra e-böcker tillgängliga i landets bibliotek, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Kungl. biblioteket (KB) presenterade i dag sin slutrapport från försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker. Försöksverksamheten tillkom på uppdrag av regeringen och slutrapporten har redovisats för den. Enligt KB visar försöket att:
Läs vidare

Nytt expertnätverk för upphovsrätt

Inga-Lill_NilssonMedlemmar i Svensk biblioteksförening har bildat ett expertnätverk för upphovsrätt.

Syftet med expertnätverket är att öka intresset för upphovsrätt samt sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken. Genom erfarenhetsutbyte vill expertnätverket öka förståelsen och bidra till att finna praktiska sätt för hur en hanterar upphovsrättsliga frågeställningar. Genom workshops och
Läs vidare

Nominera Sveriges bästa barnböcker

DSC_5607Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Prisernas uppgift är att bekräfta framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek och synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet. Barnboksplaketterna delas varje år ut till Sveriges bästa barnböcker. Nu behöver
Läs vidare

Biblioteksmuseet behöver stöd!

bokbuss-malmo-IMG_3959Biblioteksmuseet i Borås är det enda i sitt slag i landet och en viktig del i be­varan­det av den svenska bibliotekssektorns kulturarv. Som det ser ut nu saknar Biblioteksmuseet långsiktig finansiering.

Svensk biblioteksförening har nu skrivit
Läs vidare

Biblioteksintressen till FN:s dagordning

post2015Biblioteksföreningarnas världsfederation IFLA (International Federation och Library Associations and Institutions) lyfter nu informationsfattigdom som en del i FN:s så kallade utvecklingsdagordning post-2015. Den nya dagordningen är tänkt att sätta nya mål för minskad fattigdom
Läs vidare

Nominera din kollega!

_T1A9935Nu har din kollega chansen att motta en av de fina utmärkelserna Greta Renborgs pris och Bengt Hjelmqvists pris. Sprid gärna informationen om priserna i dina nätverk och på fikabordet på din arbetsplats.
Läs vidare

Nya juryledamöter för Sveriges biblioteks utmärkelser

SBF-UTMARKELSER-4Svensk biblioteksförenings styrelse har utsett nya juryledamöter  till Aniarapriset, Greta Renborgs pris och Bengt Hjelmqvists pris.

Aniarapriset
Elias Hillström, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Medborgarplatsen.

Bengt Hjelmqvists pris
Kristina Andersson, pensionär, ordförande regionföreningen Skåne.

Greta Renborgs pris
Ulla Nyberg, bibliotekarie, Region Gävleborg, Kulturutveckling
Läs vidare