Viveka Sjögren tilldelas Elsa Beskow-plaketten

Om du skulle fraga MichaElsa Beskow-plaketten 2016 tilldelas Viveka Sjögren för bilderboken Om du skulle fråga Micha. Elsa Beskow-plaketten instiftades 1958 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den konstnär som framställt föregående års bästa svenska bilderbok för barn eller den bäst illustrerade svenska barnboken.
Läs vidare

Mats Vänehem tilldelas Carl von Linné-plaketten

VikingarCarl von Linné-plaketten 2016 tilldelas Mats Vänehem för faktaboken Vikingar. Plaketten instiftades 1998 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till den eller de som framställt föregående års bästa fackbok för barn eller ungdomar.
Läs vidare

Frida Nilsson tilldelas Nils Holgersson-plaketten

IshavspiraterNils Holgersson-plaketten 2016 tilldelas Frida Nilsson för kapitelboken Ishavspirater. Nils Holgersson-plaketten instiftades 1950 och utdelas årligen av Svensk biblioteksförening till författaren av föregående års bästa barn- eller ungdomsbok.
Läs vidare

Upprop Bok- och Biblioteksmässan

CalleF-140”Bok- och biblioteksmässan måste ställa krav på att deltagande organisationer ställer sig bakom grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Därför undertecknar vi det här uppropet, säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.”
Läs vidare

Nominerade till årets skolbibliotek 2016

Hampus Levin får hjälp av bibliotekarien Lisa Åström att låna en bok. I kön till att låna står klasskompisen Tobias Cederberg.

Tre skolbibliotek har utsetts som nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2016. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer.

Juryn har nominerat följande till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2016:

Duveholmsgymnasiet, Katrineholms kommun

Alléskolan, Åtvidabergs kommun

Polhemsskolan, Lunds kommun

Läs vidare

Riksrapport 2016 – aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet

Riksrapport.skarmbildPå Bok- och biblioteksmässan presenterades föreningens rapport Riksrapport 2016 – aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet. Rapporten innehåller fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar som påverkar bibliotekssektorn. Förhoppningen är att rapporten används för att sprida kunskap om biblioteken till beslutsfattare och andra intresserade.

Hela rapporten kan läsas här.

 

I vår monter – Digitalisera eller dö? Bibliotekens relevans i en ny värld

UBUHur kan biblioteken och dess samlingar fortsätta vara relevanta i en digital värld? Presentation och samtal kring bibliotekens arbete med att driva tillgängliggörandet av digitalt material. Fokus på bibliotekens roll i spridningen av fri information och på hur Uppsala universitetsbibliotek genom plattformar som Alvin och DiVA skapar förutsättningar för nya typer av forskning inom digital humaniora Medverkande är Karin Byström, Per Cullhed och Anna Clareborn. Presentationen äger rum fredagen den 23 september kl. 14 i vår monter, C02:32. Välkommen!

Hel Svensk biblioteksförenings monterprogram finns på vår webbplats.